Zespół specjalistów #AgisSecurity przedstawia Wam najbardziej wyraziste kierunki rozwoju nowych technologii, zabezpieczeń technicznych w ochronie obiektów.
GŁÓWNE TRENDY????️
???? Od analityki do działania! ????????
Przez długi czas analityka służyła głównie do wykrywania problemów. Ale teraz to się zmienia! ???? Dzięki danych analitycznym możemy podejmować działania dynamicznie, nawet w czasie rzeczywistym! ???? To efekt ogromnej ilości danych generowanych przez aplikacje analityczne w kamerach monitoringu i innych czujnikach. To jednak zbyt dużo dla człowieka, więc to analityka przejmuje kontrolę! ???????? Ona nie tylko analizuje i wykrywa problemy, ale również podejmuje działania. Ona podpowiada, doradza i wspiera operatorów! ????????
???? Architektura hybrydowa dla bezpieczeństwa! ????????
Obecnie najlepiej sprawdza się hybrydowa architektura technologiczna dla systemów bezpieczeństwa. ???????? Łączy ona lokalne serwery, obliczenia w chmurze i wydajne urządzenia brzegowe. Ale pamiętajmy, że nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich przypadków! ???? Każdy przypadek należy rozważać indywidualnie. Jednak inteligentny monitoring z analityką na brzegu sieci pozwala na natychmiastową reakcję w czasie rzeczywistym! ????????
???????? Bezpieczeństwo cybernetyczne – niezwykle ważne! ????️????
Dotyczy to również sektora bezpieczeństwa i dozoru wizyjnego. Jak widać, jest to bardzo złożony temat i należy go postrzegać jako kilka powiązanych obszarów. ➡️????
W sektorze dozoru wideo środki bezpieczeństwa cybernetycznego, które zapewniają autentyczność i bezpieczeństwo danych podczas ich przechwytywania i przesyłania z kamery do chmury i serwera, będą miały zasadnicze znaczenie dla utrzymania zaufania do ich wartości. ???????? Będziemy świadkami bardziej proaktywnego podejścia dostawców technologii do identyfikowania luk w zabezpieczeniach, a programy „bug bounty” staną się coraz bardziej powszechne. ????????
???? Kamery jako inteligentne czujniki sensoryczne ????????
Kamery dozoru wizyjnego oprócz pełnienia swojej podstawowej funkcji, czyli zapewniania bezpieczeństwa, zaczynają coraz częściej stawać się inteligentnymi czujnikami, pozwalającymi na podejmowanie kluczowych decyzji strategicznych. ???????? Jakość przechwytywanych przez nie informacji wideo, w każdych warunkach, wzrasta z roku na rok od dziesięcioleci. ????????

Oferta

 

Lubię to!