Oferta – AGIS nieruchomości

Działamy na obiektach w celu poprawy jakości funkcjonowania nieruchomości

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI
PROPERTY MANAGEMENT

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Obsługa najemców:

 • prowadzenie wykazu najemców i ewidencji wynajmowanych powierzchni
 • obsługa przekazania powierzchni najemcom
 • prowadzenie rozliczeń najemców w zakresie czynszu oraz kosztów eksploatacyjnych przedmiotu najmu
 • prowadzenie w imieniu właściciela korespondencji z najemcami
 • utrzymywanie dobrych relacji z najemcami
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Komercjalizacja nieruchomości:

Opracowanie strategii komercjalizacji nieruchomości

 • przeprowadzenie lokalnych badań marketingowych z zakresu podaży i popytu lokali użytkowych
 • analiza konkurencji
 • przygotowanie strategii i budżetu marketingowego
 • wykonanie wstępnego planu rozmieszczenia najemców w obiekcie
 • oszacowanie wysokości kosztów wspólnych, kosztów eksploatacji
 • reprezentowanie właścicieli nieruchomości w środowisku lokalnym
 • doradztwo w zakresie optymalizacji przychodów z nieruchomości
 • poszukiwanie dodatkowych dochodów z nieruchomości
 • zarządzanie powierzchniami wolnymi
 • okolicznościowe wykorzystanie ciągów komunikacyjnych i wizerunku nieruchomości
 • opracowywanie sezonowych akcji promocyjnych
 • zarządzanie ruchem Klientów
 • rewitalizacja nieruchomości:

Usługa dla:

 • obiekty handlowe
 • biurowce
 • obiekty przemysłowe
 • magazyny
 • obiekty wielofunkcyjne
 • budynki użyteczności publicznej
 • obiekty wystawiennicze i muzealne
 • centra handlowe
 • aparthotele

Zakres usług:

 • przejmowanie nieruchomości w zarządzanie
 • organizacja zarządzania dla nowo wybudowanych obiektów
 • przygotowanie budżetów operacyjnych i inwestycyjnych
 • kompleksowa obsługa administracyjna budynku
 • zarządzanie finansowe i obsługa księgowa nieruchomości
 • obsługa prawna i windykacja należności
 • analiza i optymalizacja ponoszonych kosztów
 • reprezentacja właściciela przed władzami i instytucjami
 • egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi
 • komercjalizacja powierzchni i administrowanie lokalami najmowanymi
 • weryfikacja jakości świadczonych usług przez podwykonawców
 • zarządzanie eksploatacją i nadzór nad technicznym utrzymaniem
 • marketing i relacje z najemcami
 • wymiany, remonty i modernizacja
 • sprzątanie bieżące i specjalistyczne, utrzymanie zieleni i odśnieżanie
 • przygotowanie długoterminowych planów dotyczących codziennego funkcjonowania obiektu oraz jego przyszłych modernizacji
 • przygotowanie planów mających na celu zwiększenie przychodu oraz redukcję kosztów operacyjnych nieruchomości
 • przygotowanie planów remontów wraz z budżetem oraz wyborem wykonawcy
 • nadzór nad projektami w imieniu właściciela
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Komercjalizacja nieruchomości w zakresie wynajmu wolnych powierzchni:

 • poszukiwanie najemców i prowadzenie rozmów handlowych
 • przygotowywanie umów najmu
 • negocjowanie warunków najmu
 • monitoring możliwości finansowych i wiarygodności potencjalnych najemców
 • zawieranie umów najmu
 • przekazanie lokali najemcom
PROPERTY MANAGEMENT
PROPERTY MANAGEMENT
PROPERTY MANAGEMENT
PROPERTY MANAGEMENT

AGIS Management Group Sp. z o.o.

Kontakt

Tel: +48 58 661 41 02
Tel/fax: +48 58 671 00 00

ZAPYTAJ O INDYWIDUALNĄ OFERTĘ!

Odpowiemy w ciągu 24 godzin.

Lubię to!