Zapraszamy na Warsztaty Kultury, Etykiety, Postawy, Publicznego Przemawiania
dla osób zainteresowanych programem samorozwojowym prowadzone przez aktorkę Jolantę Juszkiewicz.

Szanowni Państwo,

Oddział „Pracodawców Pomorza” w Rumi ma zaszczyt zaprosić Państwa na

Warsztaty Kultury, Etykiety, Postawy, Publicznego Przemawiania
Dla dorosłych zainteresowanych programem samorozwojowym.

Warsztaty odbędą się w siedzibie firmy ,,Agis” przy ul. Starowiejskiej 49, w Rumi,
dnia 2 kwietnia 2015 o godzinie 12:00.

Kultura i dobre obyczaje to wartości niezbędne w zjednywaniu sobie partnerów w życiu prywatnym i zawodowym jak i wzmacnianiu autorytetu. Znajomość kanonów kulturalnego zachowania i prezentacji daje świadectwo pozycji społecznej, niweluje kompleksy i podnosi poczucie własnej wartości.

Celem warsztatu jest podniesienie wrażliwości i wiedzy w zakresie zasad kulturalnego zachowania, etykiety, manier, a także prawidłowej postawy fizycznej ciała w różnych sytuacjach oraz umiejętności prezentacji i przemawiania. Wszyscy odczuwamy tremę przed wystąpieniem publicznym. Sztuka polega na tym, aby przekuć słabość w atut – w czynnik motywujący do działania.
Oferowane zajęcia są autorskim warsztatem aktorki znanej z międzynarodowych sukcesów w dziedzinie teatru monodramu. Obok teoretycznych podstaw, wprowadza w emocje fikcyjnych sytuacji, aby uczestnicy sami poczuli i zrozumieli organikę tematu.

Jolanta Juszkiewicz, mgr sztuki, wydz. aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Performing Arts w Australii, Szkoła Antropologii Teatru w Danii. Staże teatralne w Indiach, Norwegii, Kanadzie łączące tradycje z klasyką. Twórca, ambasador szeregu festiwali teatralnych, prezentowała w – Australii, Armenii, Albanii, Belgii, Emiratach Zjednoczonych, Francji, Iranie, Izraelu, Kazakhstanie, Kosowie, Luksemburgu, Macedonii, Niemczech, Karabakhu, Osetii Północnej, Rosji, Rumunii, Szkocji, Szwecji, UK, Ukrainie.
Konsultant z zakresu etykiety i prezentacji, realizująca warsztaty w Australii, Azji, Europie, Bliskim i Dalekim Wschodzie. Parokrotna stypendystka Ministra Kultury, Marszałka Pomorza, Prezydent m.st. Warszawy, w ramach promocji kultury współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, instytutami i placówkami dyplomatycznymi RP poza krajem m.in.UNESCO Światowy Kongres Praw Kulturowych i Rozwoju Ludzkości.

foto prywatne zbiory teatru Kropka Theatre

P r o g r a m  W a r s z t a t ó w

Ciało/biologia Pozycje ciała na co dzień, m.in. prezentacja prawidłowej sylwetki, zbliżenie anatomii, sposoby oddychania, ćwiczenia rozciągające. Sposoby chodzenia, siadania, wstawania. Kontakt wzrokowy i rodzaje patrzenia, uśmiech, mimika twarzy.
Ciało/ubranie Garderoba, wpływanie kolorem i stylem na wizerunek.

Ruch/gest Co jest pierwsze – słowo czy ruch? Kultura gestu. Sposób poruszania się. Mowa ciała na stojąco, na siedząco. Postawa ciała mówcy. Kontakt wzrokowy. Poruszanie się w przestrzeni przemówienia. Sygnały niepewności i nieprawdy. Znaczenie tych samych gestów w różnych kulturach. Opanowanie dwuznacznych gestów.
Słowo Kultura słowa. Operowanie głosem. Walory głosu, barwa, siłą, modulacja, artykulacja, akcent. Sztuka władania pauzą jako narzędzie oddziaływania na słuchaczy.
Przygotowanie się do przemówienia i prezentacji. Analiza i inscenizacja fragmentu tekstu. Redakcja tekstu. Strategia przemówienia, frazy. Co wolno a czego nie przed wystąpieniem. Ćwiczenie przemówienia. Dopasowanie mowy ciała do wystąpienia.

Rozpoczęcie przemówienia. Autoprezentacja. Co zrobić, gdy nas nie przedstawią? Wejście.

Miejsce wystąpienia. Początek przemówienia. Zdobycie uwagi słuchaczy.

Trema Po czym publiczność poznaje tremę. Zakłócenia podczas przemówienia. Taktyka zmniejszania napięcia.

Przemawianie Pomieszczenia zamknięte i przestrzeń otwarta. Przemawianie przy mównicy. Mikrofon. Gestykulacja przy większych wystąpieniach. Wykorzystanie głosu.
Trudności Typy słuchaczy. Zasady radzenia sobie z trudnym audytorium. Reagowanie na zastrzeżenia i wątpliwości audytorium. Panowanie nad dyskusją. Korekta pomyłek.
Etykieta na co dzień Nie unikać, a mieć odwagę stawiać czoło sytuacjom, w których nie wiemy jak się zachować. Prawo do niewiedzy i przyznania – ‘Nie wiem’ lub do braku zainteresowania. Odwaga w przyznaniu się do winy lub braku racji. Zamiast ‘nie lubię’ lepiej powiedzieć ‘co lubię’. Odpowiadać na korespondencję mailowa? Czy jedzenie w miejscach publicznych należy do nietaktownych? Magiczne słówko – Dziękuję i Proszę.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach.

Przewodniczący Oddziału „Pracodawców Pomorza” w Rumi
Prof. dr hab. Wojciech Lamentowicz

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie obecności

Zgłoś się/Zapisz się

Lubię to!