W dniu 27.06 odbyło się spotkanie inauguracyjne połączonych Oddziałów „Pracodawców Pomorza” Wejherowa i Rumi, na którym wybrano nowe władze w powiatowym oddziale „Pracodawców Pomorza. Pani Agnieszka Kamińska członek nowego zarządu omówiła szczegółowo kierunek rozwoju połączonych Oddziałów.

Lubię to!