Zaproszenie dla mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na konferencję dotyczącą obniżania kosztów opłat mieszkaniowych – „OPŁATY BEZ TAJEMNIC” 26.09.2013.

Konferencja „OPŁATY BEZ TAJEMNIC” organizowana dla Mieszkańców Małego Trójmiasta jest efektem przeprowadzonych przez firmę AGIS NIERUCHOMOŚCI badań rynku nieruchomości spółdzielczych w mieście Rumia. Cel konferencji to zaprezentowanie sposobu zarządzania nieruchomościami w zakresie przekształcenia zasobów spółdzielni we Wspólnoty Mieszkaniowe.

Badanie wykonane było przez licencjonowanych zarządców w budynkach znajdujących się w Centrum Rumi oraz Janowie. Polegało przede wszystkim na przeprowadzeniu ankiet informacyjnych dotyczących wiedzy o Wspólnotach Mieszkaniowych.

Mieszkańcy reagowali bardzo entuzjastycznie i z zaciekawieniem na prowadzane badania. Pojawiało się wiele pytań przy pojęciu „Wspólnota Mieszkaniowa” , dlatego też postanowiliśmy zorganizować bezpłatne konsultacje dla mieszkańców.

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że zdecydowana większość mieszkańców posiadających odrębne własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego nie uczestniczy w walnych zgromadzeniach spółdzielni. Jak się okazuje, mieszkańcy nie chodzą na zebrania ponieważ, uważają, iż nie mają wpływu na wysokość opłat za swoje mieszkanie.

Ponad 73% ankietowanych uważa, że opłaty które obecnie ponoszą na rzecz spółdzielni są za wysokie i jednocześnie ponad 97 % ankietowanych chciało by mieć wpływ na wysokość swoich opłat. Ankietowani pytani, czy wiedzą czym są Wspólnoty Mieszkaniowe, odpowiadali w zdecydowanej większości „TAK” i mają o niej dobre zdanie, natomiast pojawiało się wiele pytań dotyczących samego funkcjonowania Wspólnot. Największy entuzjazm wzbudzał fakt, iż właściciele mieszkań we Wspólnocie decydują sami o wysokości opłat i remontach przeprowadzanych w budynku.

Zarządcy przeprowadzający badanie zebrali najczęściej zadawane pytania dotyczące wspólnot mieszkaniowych, na które odpowiedzi udzielimy na najbliższej konferencji.

Konferencja odbędzie się w Rumi, dnia 26.09.2013 o godzinie 18:30 przy ul. Starowiejskiej 4 – budynek Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Książąt Pomorskich

AGIS NIERUCHOMOŚCI – firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi zaprasza mieszkańców Małego Trójmiasta na konferencje dotyczącą obniżania kosztów utrzymania nieruchomości. Podczas spotkania będą mogli Państwo zapoznać się z tematyką zarządzania nieruchomościami w zakresie przekształcenia zasobów spółdzielni we wspólnoty mieszkaniowe oraz otrzymać fachową weryfikację swojego rachunku za mieszkanie.

Do dyspozycji Państwa podczas konferencji firma AGIS NIERUCHOMOŚCI udzieli darmowych konsultacji prowadzonych przez dział administracji reprezentowany przez licencjonowanych zarządców, dział księgowy, dział prawny, nadzoru budowlanego, a także dla chętnych konsultacje z licencjonowanym Pośrednikiem obrotu nieruchomościami.

W trakcie spotkania będą mieli Państwo okazję wysłuchać prezentacji prowadzonych przez doświadczonych specjalistów i zapoznania się z rozwiązaniami obniżenia kosztów utrzymania mieszkania.

Tematy konferencji:

Spółdzielnie mieszkaniowe – funkcjonowanie, zmiany sposobu zarządzania.
Wspólnoty Mieszkaniowe – podstawa prawna, praktyczne aspekty funkcjonowania, sposób na OSZCZĘDNOŚCI, (podejmowanie decyzji o wysokości opłat, sposób głosowania).

Finanse we wspólnotach – kontrola sposobu wydatkowania pieniędzy z tytułu wpłacanych zaliczek, e-kartoteka podgląd do finansów budynku.
Obsługa techniczna części wspólnych – przeglądy nieruchomości, sposób organizowania przetargów/konkursu ofert, decyzyjność mieszkańców w zakresie remontowym.

Prawna obsługa wspólnot – gwarancja bezpieczeństwa dla mieszkańców i właścicieli, windykacja należności, reprezentacja wspólnoty.
Media – prezentacja możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej, konkurencja na rynku dostawców.
Oferta specjalna dla Nowych Wspólnot – system rabatowy dla mieszkańców Wspólnot.

Na każdego z uczestników konferencji czeka poczęstunek oraz możliwość bezpłatnych indywidualnych konsultacji z licencjonowanym zarządcą, pośrednikiem oraz radcą prawnym.

Zachęcamy Państwa do przyniesienia ze sobą informacji o obecnych opłatach za mieszkanie w spółdzielni, a specjaliści dokonają przeliczenia i wskażą ile mogą Państwo zaoszczędzić po zawiązaniu Wspólnoty.

Zapraszamy

Zespół AGIS NIERUCHOMOŚCI

Lubię to!